Alle samlinger
Billettsalg
Nye artikler og funksjoner
Oppsett og bruk av delbetalte billettkategorier
Oppsett og bruk av delbetalte billettkategorier

Artikkel som beskriver hvordan du kan sette opp delbetalte billettkategorier og hvordan dette brukes både i dxPos og i eBillett

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Noen ganger ønsker man å kunne tilby publikum å kunne kjøpe billetter til en litt lavere pris men at man får en 3.part til å betale mellomlegget til ordinær pris. Denne guiden forteller deg hvordan du kan sette opp dette, hvordan det fungerer for publikum og billettselger og hvordan rapportene blir påvirket av denne bruken.

Oppsett

For å kunne ta i bruk delbetaling av billettkategori må arrangør sette opp hvem som skal være med dekke den ekstra betalingen på kategorien og hvor stor denne andelen skal være på.

Dette gjør du ved å gå i app.dx.no og velge Innstillinger-Billettkategorier og åpne den ønskede billettkategorien.

  • Prisen som angis på Standard pris i kr er den prisen som publikum skal betale.

  • Kredittkunde er 3.part som skal være med å dekke fullpris på billetten

  • Du må angi Andel i kroner som skal betales av 3.part.

    • Hvis det ikke angis noe beløp her så vil man regne det som om at Standard pris i kr skal betales av 3.part

Tips: Det kan være lurt å ikke bruke den samme kunden til andre typer salg, da er det lettere å kunne rapportere å holde oversikt over hva som er salg rundt delbetaling.

På forestillingen vil man også kunne sette prisen på billettkategorien. Den prisen som settes her har samme egenskap som den har under innstillinger-billettkategorier, den regnes som pris som billettkjøper skal betale.

NB! Du vil ikke se at det er et ekstra beløp som legges til på forestillingen.

Selge billetter i dxPos

Når en billettkategori er definert opp med en 3.part som betaler og med en verdi i andel så vil billettkjøper bare trenge å betale beløpet som står som billettpris på billettkategorien. Andelsbeløpet blir registrert på 3.parten og kan hentes ut i kredittsalgsrapporten som skyldig beløp for den valgte 3.part.

Billettkategori

I valget av billettkategori vil prisen på billettkategorien være den prisen som billettkjøper skal betale.

Handlekurv

I handlekurven vil totalbeløpet for billetten stå på valgte billettkategori, så vil den andelen som skal betales av 3.part stå som en egen linje.

Gjenstående betaling er det beløpet som billettkjøper skal betale.

Kvittering

Salgskvitteringen som billettkjøper har rett på vil vise fordelingen mellom hva de betaler og hva 3.part blir belastet med.

Hvis en billett av denne typen annulleres vil det komme ut en returkvittering på samme måte som det er på kredittsalg. I utgangspunktet så er det ikke nødvendig for kunden å signere på denne kvitteringen.

Rapporter i dxPos

Bong

Hvis man går inn på bongen i bonglista så vil den også vise fordelingen av betaling mellom billettkjøper og 3.part som vist på skjermbildet under

Z-rapport

I oppgjørsrapporten for kassen, Z-rapport, vil man kunne se betalingsfordelingen på flere steder.

Billetter

Her vil man se den totale billettprisen for billettkategorien. Det betyr at den prisen som billettkjøper betaler er byttet ut med hva som rapporteres til byrå og hva som er lagret på transaksjonen

Betalinger

I denne seksjonen vil 3.parts beløp være plassert under Kreditt sammen med det som er kredittbetalinger på ordinære kredittsalg.

Ekspeditører

Hver ekspeditør har sin spesifikasjon av betalinger, og beløpet som 3.part dekker ligger plassert under Kreditt.

Kjøpe billetter på eBillett

Når man kjøper billetter på eBillett så vil man ikke se tillegget i pris noe sted slik som i dxPos. Billettkjøper vil kun bli presentert for den prisen som de selv skal betale. Her ser du billettkategorien UngINN som tidligere er vist ved salg i dxPos, den viser en billettpris på 90,- og ingenting om de 20,- som 3.part skal betale.

Billett og kvittering har ikke noen detaljer som sier noe om at en 3.part er med å deler på totalprisen.

Rapporter

For at man skal kunne holde oversikt og rapportere videre hva som er dekket av 3.part så kan du bruke spesielt 2 rapporter.

Dagsoppgjør

I dagsoppgjøret vil man kunne se hva som er knyttet til 3.part i de seksjonene der kredittsalg er spesifisert.

I oversikt finnes det en egen seksjon for betalingsmåter hvor kredittsalg er en egen linje.

Kredittsalgsrapport

Dagsoppgjøret samler sammen alt kredittsalg, også det som ikke er knyttet til delbetaling av billettkategorier, så for å kunne se hva som spesifikt er knyttet til 3.part som delbetaling så må du bruke Kredittsalgsrapport. Denne kan tas ut både fra dagsoppgjør men også som egen rapport.

Husk å velg å filtrere ned på kredittkunde som er knyttet til delbetaling.

Svarte dette på spørsmålet?