Alle samlinger
Billettsalg
DX POS - Diverse
Flytte forestilling med solgte billetter
Flytte forestilling med solgte billetter

Hvis du ønsker å flytte forestilling som du har satt opp med feil sal eller tidspunkt, sjekk ut denne artikkelen. (dxPos)

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Du kan endre dato/tidspunkt på en forestilling med solgte billetter via dxWeb om ønskelig. Se her hvordan du gjør det.

For å flytte forestilling enten på tidspunkt eller på sal så kan man bruke en funksjon som ligger under hovedmenyen som heter Flytt valgte forestilling. Som teksten sier så er det forestillingen brukeren står på som vil bli flyttet.
​ 
​ 

Husk ved flytting å Informere Billettkjøpere og [email protected].
(se nederst på denne siden).
​ 
​ 

Denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra dxPos v1.10.2.15, men du trenger supervisor rettigheter for å bruke den. Ta kontakt med suppport for å få dette, hvis du ikke har dette.

Flytting av forestilling er delt opp i to funksjoner:

 • Flytt forestilling til nytt tidspunkt

 • Flytt forestilling til unummerert sal

Flytt forestilling til annet tidspunkt
Hvis man bare ønsker å flytte forestilling til et annet tidspunkt kan dette gjøres innenfor samme sal uten at det har noen konsekvenser for salen. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Trykk på knappen Bytt på tidspunkt

 2. Velg tidspunkt (dato og/eller klokken)

 3. Trykk Valider tidspunkt for å sjekke om det er ledig, er tidspunkt gyldig får man en grønn hake til venstre for knappen

 4. Skriv inn et notat på hvorfor forestilling skal flyttet for å få aktivert knappen Flytt forestillingen (notatet vil bli lagt på notatfeltet på forestillingen)

 5. Når man trykker på Flytt forestillingen, får brukeren opp en advarsel som man må bekrefte.

 6. Forestilling blir flyttet

Flytt forestilling til unummerert sal
Hvis det er behov for å flytte forestillingen til en ny sal så velger man knappen Bytt på Sal. Konsekvensen av dette er at forestillingen blir satt til unummerert og det er ikke mulig å gå tilbake til nummerert sal når dette først er gjort. Prosedyren for dette er:

 1. Trykk på knappen Bytt på sal

 2. Velg sal man ønsker forestillingen skal flyttes til

 3. Trykk på knappen Valider lokasjon, er den gyldig for tidspunkt får man en grønn hake til venstre for knappen

 4. Skriv inn et notat på hvorfor forestilling skal flyttet for å få aktivert knappen Flytt forestillingen (notatet vil bli lagt på notatfeltet på forestillingen)

 5. Når man trykker på Flytt forestillingen, får brukeren opp en advarsel som man må bekrefte.

 6. Forestilling blir flyttet

Informere Billettkjøpere og [email protected]:

Hvis det er solgt billetter på forestillingen er det viktig at du får sendt informasjon om flyttingen til billettkjøperne og [email protected]. For billetter som er kjøpt lokalt kan dette være en utfordring og må evt. annonseres.

Mailadresser kan du kopiere på app.dx.no

 • Gå inn på arrangementet i Kalenderen.  Videre inn på Billettsalg -> Transaksjoner. Her kan du eksportere mailadressene til TXT. Åpne filen og trykk CtrlA og CtrlV og disse blir kopiert til utklippstavlen. I ditt mailsystem limer du inn (CtrlV) mailadressene i Blindkopi/bcc. Sett [email protected] som mottaker slik at vi er informert og vet at anmodninger om refusjoner på arrangmentet kan gjøres.

Eksempel på tekst:
På grunn av ..... har vi dessverre måtte flytte forestillingen ..... den ..... kl ... , til ... kl ...Billetten du har kjøpt er fortsatt gjeldende og behøver ikke byttes. Dersom det nye tidspunktet ikke passer og du ønsker å få billettene refundert, sender du en mail til [email protected] og ber om refundering av ditt billettkjøp, husk å oppgi navn på arrangement og spillested, antall billetter, de fire siste siffer i kortnummer og mailadresse du brukte til kjøpet.


Svarte dette på spørsmålet?