Alle samlinger
Billettsalg
DX POS - Billettsalg
Vis inn-sjekket / verifiserte billetter i stolplan
Vis inn-sjekket / verifiserte billetter i stolplan

Hvis du har skannet en billett i dxCheck-in kan du nå se dette i seteoversikten i dxPos.

B
Skrevet av Bård Karstensen
Oppdatert over en uke siden

Du kan nå få en oversikt over hvor mange av publikumet som er sluppet inn i salen basert på om en billett er skannet i dxCheck-in. Trykk på teksten Vis innsjekkede bak solgte så oppdateres antallet og salen blir markert med ankomne med rosa plasser.

Hvis du ikke bruker dxCheck-in, kan du laste den ned fra AppStore til iOS.

Svarte dette på spørsmålet?